Instrukcje sadzenia

Instrukcje sadzenia róż ogrodowych: (również na stronie ogród i taras)

1) Przed umieszczeniem lub przesadzeniem róż na tarasie zanurz doniczkę w wiadrze z wodą na 5 minut.

2) Po przesadzeniu obficie podlej róże dużą ilością wody.

3) Jeśli chcesz zostawić róże w dołączonej doniczce, umieść pod nią podstawkę, aby zapobiec ich wysychaniu.

4) Nie umieszczaj róż w pełnym słońcu w gorące i słoneczne dni (+24°C)

5) Codziennie podlewaj róże w ciepłe, słoneczne dni (+24°C). Jeśli umieściłeś podstawkę pod doniczką, napełnij ją również wodą.

6) Usuń przekwitłe kwiaty.

7) Kiedy wszystkie kwiaty na gałązce zakończą kwitnienie, przytnij ją w połowie, aby stymulować do wzrostu nowe kwiaty.

8) Dodanie nawozu (sztucznego) wzmacnia kwitnienie. Jeśli używasz sztucznego nawozu, najlepiej jest zastosować nawóz o spowolnionym uwalnianiu (Osmocote).

9) Róże można sadzić jesienią do pełnego gruntu. Zobacz instrukcje sadzenia róż ogrodowych.

Instrukcje sadzenia róż ogrodowych:

1) Posadź róże w słonecznym miejscu, gdzie słońce świeci przez co najmniej 4 godziny dziennie. Zapewnij wystarczającą ilość miejsca wokół każdej rośliny.

2) Jeśli obsadzasz rabatę różami, posadź 4 rośliny na metr kwadratowy.

3) Najlepiej nie sadzić róż w glebie, która była już obsadzona różami. Jeśli to nieuniknione, wymień glebę (50 x 50 x 50 cm) na inną ziemię z ogrodu.

4) Przed sadzeniem róż zanurz doniczkę w wiadrze z wodą na 5 minut.

5) Za pomocą łopaty rozluźnij glebę w miejscu, w którym chcesz posadzić róże. Wykop otwór wystarczająco duży na bryłę korzeniową.

6) Umieść wierzchołek kuli korzeniowej kilkanaście centymetrówponiżej poziomu gruntu (wysokość otaczającej powierzchni gruntu) i dobrze dociśnij glebę.

7) Po posadzeniu podlej róże dużą ilością wody. Następnie podlewaj co tydzień przez pierwszy miesiąc. Podlewaj kilka razy w tygodniu podczas suchej i ciepłej pogody.

8) Usuń przekwitłe kwiaty.

9) Kiedy wszystkie kwiaty na gałązce zakończą kwitnienie, przytnij ją w połowie, aby stymulować do wzrostu nowe kwiaty.

10) Dodanie nawozu (sztucznego) wzmacnia kwitnienie. Jeśli używasz sztucznego nawozu, najlepiej jest zastosować nawóz o spowolnionym uwalnianiu (Osmocote).

11) Róże należy przycinać każdego roku po przymrozkach, około połowy marca, do wysokości 10-15 cm nad ziemią. Usuń czarne i martwe drewno.Instrukcje sadzenia róż ogrodowych:

1) Posadź róże w sÅ‚onecznym miejscu, gdzie sÅ‚oÅ„ce Å›wieci przez co najmniej 4 godziny dziennie. Zapewnij wystarczajÄ…cÄ… ilość miejsca wokóÅ‚ każdej roÅ›liny.

2) JeÅ›li obsadzasz rabatÄ™ różami, posadź 4 roÅ›liny na metr kwadratowy.

3) Najlepiej nie sadzić róż w glebie, która byÅ‚a już obsadzona różami. JeÅ›li to nieuniknione, wymieÅ„ glebÄ™ (50 x 50 x 50 cm) na innÄ… ziemiÄ™ z ogrodu.

4) Przed sadzeniem róż zanurz doniczkÄ™ w wiadrze z wodÄ… na 5 minut.

5) Za pomocÄ… Å‚opaty rozluźnij glebÄ™ w miejscu, w którym chcesz posadzić róże. Wykop otwór wystarczajÄ…co duży na bryÅ‚Ä™ korzeniowÄ….

6) Umieść wierzchoÅ‚ek kuli korzeniowej kilkanaÅ›cie centymetrówponiżej poziomu gruntu (wysokość otaczajÄ…cej powierzchni gruntu) i dobrze dociÅ›nij glebÄ™.

7) Po posadzeniu podlej róże dużą iloÅ›ciÄ… wody. NastÄ™pnie podlewaj co tydzieÅ„ przez pierwszy miesiÄ…c. Podlewaj kilka razy w tygodniu podczas suchej i ciepÅ‚ej pogody.

8) Usuń przekwitłe kwiaty.

9) Kiedy wszystkie kwiaty na gaÅ‚Ä…zce zakoÅ„czÄ… kwitnienie, przytnij jÄ… w poÅ‚owie, aby stymulować do wzrostu nowe kwiaty.

10) Dodanie nawozu (sztucznego) wzmacnia kwitnienie. JeÅ›li używasz sztucznego nawozu, najlepiej jest zastosować nawóz o spowolnionym uwalnianiu (Osmocote).

11) Róże należy przycinać każdego roku po przymrozkach, okoÅ‚o poÅ‚owy marca, do wysokoÅ›ci 10-15 cm nad ziemiÄ…. UsuÅ„ czarne i martwe drewno.

Skontaktuj się z nami!

W razie pytań lub aby poznać więcej informacji

Do strony kontaktowej

Highlight
Ponad 40 innowacyjnych odmian róż
Highlight
Własne lokalizacje testowe i pokazowe
Highlight
Agenci i partnerzy na całym świecie
Highlight
Nagradzane odmiany