locatie-kenia

Innowacyjność w hodowli

Select Breeding to firma hodowlana specjalizujÄ…ca siÄ™ w uprawie Å›rednio i wielkokwiatowych róż ciÄ™tych. Hodowane sÄ… nowe odmiany dla afrykaÅ„skich, europejskich i poÅ‚udniowoamerykaÅ„skich firm zajmujÄ…cych siÄ™ uprawami. DwadzieÅ›cia pięć lat prac terenowych w Holandii, Kolumbii i Kenii doprowadziÅ‚o do nowych spostrzeżeÅ„ i rozwoju naszej wÅ‚asnej wizji. Lata doÅ›wiadczeÅ„ w badaniach i testach zaowocowaÅ‚y wyspecjalizowanÄ… metodÄ… hodowlanÄ…. DziÄ™ki temu Select Breeding może opracowywać nowe odmiany, speÅ‚niajÄ…ce najwyższe możliwe kryteria. Jednak pomimo wszystkich innowacji i naukowego podejÅ›cia do hodowli, Select Breeding nie zatraciÅ‚ miÅ‚oÅ›ci do róż. Oprócz róż ciÄ™tych Select Breeding wyhodowaÅ‚ i wprowadziÅ‚ również wyjÄ…tkowÄ… seriÄ™ róż ogrodowych i tarasowych. Seria ta zostaÅ‚a opracowana specjalnie dla zimnych szklarni w Europie i Ameryce PóÅ‚nocnej dla firm hodowlanych, które chcÄ… uprawiać swoje róże w doniczkach bez zużycia energii i siÅ‚y roboczej. Róże te charakteryzujÄ… siÄ™ obfitoÅ›ciÄ… kwitnienia, zapachem i zdrowiem – i oczywiÅ›cie sÄ… również mrozoodporne. 

DoÅ›wiadczenie 

Select Breeding to inicjatywa Dennisa i Michaela de Geusów. Ci dwaj bracia, urodzeni i wychowani na gospodarstwie zajmujÄ…cym siÄ™ uprawÄ… róż, od najmÅ‚odszych lat rozwijali pasjÄ™ do tych kwiatów. Po ukoÅ„czeniu edukacji oboje podjÄ™li pracÄ™ w rodzinnej firmie rodziców. Tutaj zdobyli bogatÄ… wiedzÄ™ na temat uprawy róż. Zafascynowani rozwojem nowych odmian, 25 lat temu postawili swoje pierwsze kroki w hodowli róż. DoÅ›wiadczenie, które zdobyli jako hodowcy, jest wdrażane w ich obecnym procesie hodowlanym. Ta wiedza gwarantuje, że Select Breeding potrafi myÅ›leć jak hodowca. 

Wizja 

Z biegiem lat firma wypracowaÅ‚a wÅ‚asnÄ… wizjÄ™ hodowli i uprawy róż – wizjÄ™, która jest zgodna z celami Select Breeding. WspóÅ‚praca z hodowcami i nabywcami podczas opracowywania i wprowadzania nowych odmian ma kluczowe znaczenie dla filozofii naszej firmy. Program hodowlany Select Breeding uwzglÄ™dnia specyficzne cechy uprawowe, których wymagajÄ… od naszych produktów hodowcy róż w rozmaitych strefach klimatycznych i regionach sprzedaży. Rozwój wysokiej jakoÅ›ci odmian, poÅ‚Ä…czony z wyÅ‚Ä…cznÄ… i odpowiedzialnÄ… politykÄ… emisyjnÄ…, owocuje doskonaÅ‚ym rezultatem w postaci nowych odmian. Select Breeding jest dumne ze swojego „Sense for Roses”.

Skontaktuj siÄ™ z nami!

W razie pytań lub aby poznać więcej informacji

Do strony kontaktowej

Highlight
Ponad 40 innowacyjnych odmian róż
Highlight
WÅ‚asne lokalizacje testowe i pokazowe
Highlight
Agenci i partnerzy na całym świecie
Highlight
Nagradzane odmiany